Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple de juliol prendrà coneixement de la renúncia del regidor de la CUP-AMUNT Carles Garcia

Aquest dijous, a partir de les 19 h, se celebra el ple ordinari de juliol, que serà novament telemàtic a causa de la situació sanitària actual. A la sessió de dijous es prendrà coneixement de la renúncia de Carles Garcia, regidor del grup municipal CUP-AMUNT. Garcia deixa l’acta després de dos anys formant part de la Corporació com a regidor de l’oposició.

Pel que fa a qüestions d’organització interna, la Corporació votarà el protocol de regulació del teletreball a l’Ajuntament, amb l’objectiu d’establir les pautes d’aquesta modalitat de treball no presencial.

D’altra banda, el ple votarà la modificació de l’ordenança fiscal número 15 per tal d’ajudar el sector de la restauració, afectat per la crisi de la COVID-19. En aquest sentit, no es girarà la taxa d’ocupació de la via pública per les terrasses durant el període entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2021.

L’aprovació definitiva de les subvencions per a la compra de bicicletes i patinets elèctrics i targetes de transport públic, al ple de juliol

El ple votarà dijous l’aprovació definitiva de les subvencions per fomentar l'ús del transport públic i de la mobilitat sostenible. Aquest programa d’ajuts té dues línies: d’una banda, l’atorgament de targetes de transport públic a persones que estiguin realitzant estudis en un altre municipi i, de l’altra, subvencionar les despeses vinculades a la compra de bicicletes i patinets elèctrics.

També en l’Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient, es votarà l’aprovació definitiva de la remodelació dels carrers Caçadors, Verge del Pilar i Bonavista (entre Creu i Major) i l’aprovació del Projecte executiu de franges de protecció d’incendis al nucli urbà i a les edificacions aïllades dins el terme municipal de Sant Just Desvern.

El ple votarà l’aprovació del compromís i voluntat de creació de 107 noves places d’escola bressol

En el marc de la creació d’una nova escola bressol a les Basses de Sant Pere, es porta a ple el compromís i la voluntat de creació de 107 places de 0 a 3 anys en una llar d’infants de titularitat municipal, així com la sol·licitud de subscripció de conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació. El compromís inclou que el nou centre disposi de 8 places per a lactants, 39 infants d’entre un i dos anys i 60 infants d’entre dos i tres anys.

Un altre dels temes destacats en l’Àrea de Serveis és a la Persona és l’aprovació del pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Sant Just Desvern per als anys 2022, 2023 i 2024, un document que estableix les línies generals d’atorgament de subvencions i fixa unes partides a destinar per a cada àmbit.

El plenari decidirà si designa el 6 d’agost i el 23 de setembre festius oficials per al 2022

Un altre dels punts destacats és la determinació de les festes locals per al 2022. La proposta que es porta a ple és designar com a festius el 6 d’agost (Festa Major) i el 23 de setembre.

Dues mocions a l’ordre del dia

Al ple de juliol s’han presentat dues mocions:

  • Moció dels grups municipals del PSC, MOVEM, JxCAT, ERC i el regidor no adscrit d'adhesió i suport al Grup Impulsor Salut Mental Comunitària Baix Llobregat.
  • Moció del grup municipal CUP-AMUNT per l’adhesió a la Plataforma per recuperar l’energia.

Per presentar precs i preguntes al ple, cal enviar un correu electrònic a l’adreça preguntesple@santjust.cat abans de les 24 hores del dia anterior a la seva celebració. Al correu hi ha de figurar el nom de la persona que formula el prec o la pregunta i, si és el cas, el nom del col·lectiu al qual representa. El contingut dels correus seran gestionats per la presidència del ple, seguint el mateix criteri que quan es plantejaven presencialment a la sessió.

El ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Just.

Ordre_del_dia_ple_juliol_2021.pdf