Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Ajuntament de #santjust subvenciona les obres de rehabilitació d'edificis fetes entre 2010 i 2014

A mitjan octubre es podran començar a demanar els ajuts per a la rehabilitació i millora dels edificis que s’hagin fet entre 2010 i setembre de 2014, un cop finalitzat el període d’exposició pública. Després de quatre anys d’absència pel que fa a les subvencions per obres en les comunitats de veïns, l’Ajuntament destina una partida de 40.000 euros per sufragar part de les obres de rehabilitació que s’hagin fet durant aquest període.

Amb aquesta acció, les comunitats que compleixin els requisits establerts -que es poden consultar a la seu electrònica de santjust.cat- poden sol·licitar a l’administració que els retorni fins al 50% de la quantia abonada en concepte d’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) amb un límit de 20.000 euros.

L’Ajuntament també s’ha acollit al Programa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de rehabilitació d’edificis i millora de barris. Es tracta d’un programa que preveu subvencions, a partir d'aquest 2014, per a rehabilitació de fonaments, estructura i instal·lacions, rehabilitació de façanes, cobertes i mitgeres, millora de l’accessibilitat i l’habitabilitat, i de rehabilitació energètica. Paral·lelament, l’Ajuntament ha sol·licitat delimitar els barris Sud i Nord com a zones d’especial interès la qual cosa suposaria tenir una major subvenció per a obres que facin els particulars en aquestes zones específiques del poble.

Tant la informació de les subvencions municipals com les de l’AMB es pot obtenir al Punt d’Informació d’Habitatge (PIH) de l’Ajuntament amb cita prèvia (93 480 48 00), i un cop s’obri el termini les sol·licituds es faran a l’Oficina de Gestió Integrada (OGI).

S'adjunta pdf del Decret de convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de subvencions destinades a la rehabilitació d'edificis i a la supressió de barreres arquitectòniques del parc d'habitatges de Sant Just i de les bases específiques reguladores

 

decret.pdf