Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

S'obre una nova convocatòria per adjudicar horts municipals a #santjust

L’Ajuntament ha obert una nova convocatòria pública per ampliar la llista d'espera per poder adjudicar els horts municipals de Can Cardona (Passeig de la Muntanya, enfront de l'Institut) que puguin quedar lliures en un futur. Les bases que regulen aquesta convocatòria són les mateixes que es van aprovar l'any 2013. En aquesta darrera, s’ampliava de forma significativa el nombre d’horts (de 19 a 33), així com també el nombre de col·lectius que hi podien optar. Fins aleshores, el col·lectiu de persones jubilades havia estat el majoritari en l’adjudicació d'horts i l'any 2013 es va ampliar l'oferta a persones aturades, gent jove, persones adultes i entitats. A part, l'Ajuntament es va reservar 3 horts per a projectes socials.

El preu anual per a les persones adjudicatàries és de 165€ i l'autorització d'ús es farà fins al 9 de desembre de 2016, data en que finalitzaran totes les autoritzacions de la convocatòria que es va obrir al 2013. Tot i que les bases defineixen la quantitat d'horts que s'ofertaven, segons els diferents col·lectius, ara, totes les persones que reuneixin els requisits d'accés a la convocatòria optaran, a través d'un sorteig, als horts que puguin anar quedant lliures. Els 33 horts actuals tenen una superfície de 75m2 cadascun, destinada a conreu hortícola per al consum familiar. 

Les instàncies poden presentar-se a l'Oficina de Gestió Integrada de l'Ajuntament del 17 de juny al 31 de juliol. 

L'any 1996, l'Ajuntament de Sant Just Desvern va ser pioner a la comarca del Baix Llobregat en la creació d’horts urbans. 

convocatoria_horts_2013.pdf