Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'equip de Govern de #santjust impulsa un acord polític per fer habitatge públic de lloguer

L'Equip de Govern de Sant Just Desvern, format per PSC, ERC i Movem Sant Just, s'ha compromés públicament a impulsar la política d'habitatge de lloguer, a través d'un acord polític que reforça el pacte de govern vigent. L'acord polític inclou un seguit de mesures per donar resposta a les necessitats de lloguer públic. Un dels principals compromisos és que la pròxima promoció d'habitatge públic de Promunsa a Mas Lluí destinarà el 50% dels habitatges al lloguer.

L'acord, estructurat en tres línies de treball, també preveu elaborar un Pla d’Habitatge de Lloguer Municipal on es contemplin les necessitats de finançament, la distribució en el territori, les tipologies d’habitatge, el dimensionament del parc en funció de les necessitats de futur, les propostes de gestió, les possibilitats de col.laboració amb operadors externs de caràcter supralocal o cooperatiu, i atenent a criteris de servei públic i equilibri territorial.

Malgrat la manca d'ajuts supramunicipals (Generalitat i Ministeri de Foment) per promocionar l'habitatge públic, l'Ajuntament té el compromís de seguir treballant en aquesta línia, com ha fet en els darrers anys. Actualment, 1.200 famílies viuen en habitatges de promoció pública a través de l'empresa municipal Promunsa.

S'adjunta l'acord

ACORD_DE_GOVERN_A_FAVOR_DE_L_1.pdf